Måste man vara perfekt?

I morse sade min 13 åring, ”tänk att vi har varit tillsammans dag efter dag ja i…snart 14 år, förutom de 10 dagar du var i Israel när du hälsade på din syster”. Vi pratade om hur vi säger exakt samma ord ibland när vi ska kommentera något. Så tillägger han att det blir ännu mera så med stora systern för de pratar ännu mera med varandra.

Det är en stor förändring mot vad jag upplevde i min barndom. Då var mamma borta hela tiden, inte för att hon jobbade men för att… hon alltid hade något att göra ”där ute”. Stackars mamma, hon hade något som tryckte inne i henne och hon var bara tvungen att komma bort. Jag har naturligtvis ärvt en del av denna oro, men har jobbat med mig själv och valt att förbli närvarande fast jag inte alltid kände mig så väl till mods. Till slut kan man inte gömma sig någonstans, man är naken med allting inför sin familj.

Minns hur ett av mina barn som hade blivit lite äldre började kommentera hurdan jag var. Inget kritiskt, bara en spegling. Vilken chock. Jag kände mig avslöjad. Trodde att jag hade varit diskret med mina inre våndor, men nej, barn ser. I min barndom var jag tvungen att vara perfekt. Nu fick jag tillfälle att uppleva att jag kan vara älskad fast jag inte, till synes, är perfekt.

Äga mina känslor

Äga mina känslor

Jag har en fördel. Jag är inte född och uppvuxen i Sverige, men genom min danska mor har jag fått liknande barndomsupplevelser som svenska barn. Mina känslor räknades inte – de fanns inte. Jag skulle bete mig som min mamma ville oavsett hur jag kände mig. Hon hade inte förmågan att lyssna in och bejaka det jag kände. Jag upplever att många barn blir bemötta på liknande sätt. Bara det faktum att 93% av alla barn 18 månader och äldre är på dagis bekräftar detta. På dagis är det omöjligt för personalen att hinna vara lyhörd för varje individuellt barn.

Konsekvensen av min uppväxt var att jag aldrig lärde mig att lyssna på mig själv och mina behov. Som vuxen ledde det till ett mönster där jag bara körde på eller tryckte på bromspedalen för fullt. Jag var omedveten om att jag hade känslor som styrde mina val och styrde vad jag tänkte om mig själv.

Under den terapeutiska träningen med djupandning – rebirthing – som jag gjorde med Binnie A. Dansby började jag bli varse mina känslor och kroppsförnimmelser. Detta var dock bara en början. Jag har sedan kontinuerligt återkommit till tanken att det är tryggt att känna alla mina känslor och kroppsförnimmelser. Om man som barn har en mor som försäkrar barnet att det är okej att känna sina känslor växer barnet upp med ett inre positivt förhållande till de egna känslorna. Som vuxen har man då en inbyggd kunskap om hur man tar hand om sig själv.

Någon som inte fått uppleva denna försäkran under uppväxten kan känna sig utlämnad till känslosvängningar inombords också som vuxen. Vissa hanterar detta genom att bli kontrollerande – något man ser mycket av i Sverige. Det kan också leda till principfasthet – man ska följa principer oavsett hur det känns inombords. Eftersom man inte kan styra över känslorna så vill man få kontroll över dem på något sätt och då väljer man instinktivt att leva efter tydliga principer eller följa med i modets nycker. Modet dikterar till exempel att jag ska äta på ett visst sätt, motionera, fixa mitt hem, plastbanta, odla egna grönsaker, umgås på ett visst sätt och sist men inte minst, klä mig på ett visst sätt. Det är så mycket lättare att göra som alla andra eftersom man då känner man sig delaktig i det sociala sammanhanget. Det är inte fel att plastbanta eller dricka smoothies, men är det val som överskuggar djupare behov. För det tar tid och energi att göra alla dessa val och frågan är om det verkligen fyller våra djupaste behov och vår inre längtan.

I senaste TV-programmet Idol sade programledaren till flickan som just precis hade blivit utröstad och storgrät ”ta det lugnt!”. Hur tänker han? Hon har stora känslor som genomströmmar henne, men han tycker att hon ska ta det lugnt. Jag vet att många svenskar, och även många västerlänningar, tänker på det viset gentemot sina känslor. Det är inte hälsosamt att förtrycka sina känslor. Till slut tappar man kontakten med vem man är innerst inne. Känslor ska inte skambeläggas, de ska kännas. Nästa gång du är medveten om dina känslor säg ”det är tryggt att känna alla mina känslor”. När ditt barn gråter säg, ”det är helt okej att du känner som du gör ”.

Moderskap i Sverige – är det möjligt?

Moderskap i Sverige – är det möjligt?

En moder är allt för ett litet barn, men i Sverige tillåts inte kvinnor vara mammor på riktigt. Vi får vara mammor under barnets första levnadsår, sedan ska vi överlämna barnet till de svenska statsmakterna. Om vi vill vara hemma med vårt barn längre än 16 månader är det inte bara sjuksköterskan på BVC som höjer på ögonbrynen, det är också ens närmaste omgivning som har åsikter om att ”barnet behöver dagis, det behöver andra barn. Mamman behöver komma hemifrån och jobba”.

Under mina 23 år i Sverige hörde jag aldrig någon säga att det var bra att jag var hemma längre än 16 månader med mitt barn. Aldrig någon som sade ”vad skönt att ditt barn kan vara hemma längre”. Alltid kände jag att omgivningen tyckte att jag gjorde något fel som mamma. Jag hade tur i oturen. Eftersom jag inte är född i Sverige så förstod jag inte de outsagda koderna: ”Du ska amma, men inte för länge, du ska föda naturligt, men inte hemma. Du ska älska ditt barn, men dela ansvaret med staten. Om psykologer, lärare, rektorer, socialarbetare eller förskolepersonal tycker något ska du alltid hålla med dem och göra som de säger. Du ska inse att de vet bäst för de är utbildade och det är inte du”.

Under sådana omständigheter är det väldigt svårt för en mamma att slappna av tillräckligt för att kunna känna in sitt barn och lyssna till sina egna modersinstinkter. Det gör att mödrar känner sig ängsliga och osäkra. De vågar inte lita på sig själva. Mest härmar de vad alla andra gör. Det som är inne just då gäller. Svenskar är i allmänhet drivna av att följa det som är inne för stunden och störs av människor som agerar annorlunda. Det sorgliga är att man inte ens försöker ta reda på varför vissa människor gör på andra sätt. Man är inte nyfiken. Följden blir en avsaknad av medkänsla för sina medmänniskor och detta mönster tränger ända in i den intima relationen mellan mor och barn.

Som sagt jag var skyddad från allt detta eftersom jag inte är svensk och inte uppfostrades att tro på statsmakterna eller vara rädd för den. Jag födde hemma, det var det naturligaste för mig eftersom bägge mina yngre syskon föddes hemma. Alltså, att föda känns mycket och ibland är det smärtsamt, men det är bara att låta naturen ha sin gång och då blir det bra. Mer om födelse och förlossning en annan gång.